Annulering en aansprakelijkheid

Hieronder vindt u de voorwaarden omtrent aansprakelijkheid en annulering voor verhuur.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor opgelopen letsel van de huurder(s), ongeacht de oorzaak. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Zorgt u dus voor een goede verzekering!

Annulering

Bij annulering van het vakantiehuis om wat voor redenen dan ook, kan de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom niet worden terugbetaald. Wel is overdracht van huur mogelijk indien u daar zelf voor zorgt. Bij annulering binnen dertig dagen voor vertrek is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.