Reserveren

U kunt reserveren per telefoon of per e-mail. Bij reservering ontvangt u een reserveringsformulier en een duidelijke routebeschrijving. Dit formulier aub binnen 10 dagen invullen en terugsturen. Wij vragen u om 50% van de huursom binnen 10 dagen te voldoen. De reservering is pas definitief na ontvangst van het voorschot. Het restantbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst in ons bezit zijn. Pas wanneer het totale bedrag is ontvangen, krijgt u van ons de sleutelcode.

Borg bij reserveren

Naast de huursom wordt een waarborg verlangd van € 140. De bijkomende kosten zoals energiekosten worden na uw vakantie afgerekend. Uw waarborg wordt, na aftrek van de energiekosten, na uw vakantie zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort.

Annuleren

Bij annulering van het vakantiehuis in de Belgische Ardennen om wat voor redenen dan ook, kan de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom niet worden terugbetaald. Wel is overdracht van huur mogelijk indien u daar zelf voor zorgt. Bij annulering binnen dertig dagen vóór vertrek is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor opgelopen letsel van de huurder(s), ongeacht de oorzaak. Evenmin zijn we aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Zorgt u dus voor een goede verzekering!

 

Naar boven